تلفن:09391778387 ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@

EYEVISION E-215

700 خط افقی SONY CCD

 50متر دید در شب

لنز 4 میلیمتر

68000 تومان