تلفن:09391778387 ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@

دی وی آر 4 کانال 1080N AHD

منو فارسی ، تاریخ خورشیدی ،خروجی HDMI

دو هارد

185.000 تومان

دی وی آر 8 کانال 1080N AHD

منو فارسی ، تاریخ خورشیدی ،خروجی HDMI

دو هارد

255.000 تومان

دی وی آر 16 کانال 1080N AHD

منو فارسی ، تاریخ خورشیدی ،خروجی HDMI

دو هارد

485.000 تومان