تلفن:09391778387 ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@

ویدئو بالون مدل UTP 202A

ارسال تصویر روی کابل CAT5

کاهش هزینه کابل

ارسال تصویر رنگی تا 400 متر

به حداقل رسیدن مقدار نویز

حذف هزینه BNC در پروژه