مفهوم ONVIF در دوربین مداربسته شبکه چیست؟

هر دوربین مداربسته ای برای دریافت و ارسال اطلات و تصاویر از پروتکل مخصوص خود استفاده میکند.یعنی در حالت معمول در یک شبکه از دوربینهای مداربسته تمامی دوربین ها میبایست از یک نوع بوده و از نرم افزار مربوط به همان برند استفاده کنند.و نمیتوان دو دوربین از دو برند را در یک شبکه به هم متصل کرد.

از این رو گروهی از متخصصان حوزه دوربین مداربسته انجمنی را تحت عنوان انجمن ONVIF پایه گذاری کردند.تا بتوانند استانداردی جهانی و یکپارچه را بوجود بیاورند.

ONVIF مخفف Open Network Video Interface یا (انجمن ارتباط باز ویدئویی شبکه) است.

طی این استاندارد تمامی دوربینهای مداربسته از هر نوع برندی میتوانند تحت یک شبکه واحد و امن درآمده و با هم ارتباط داشته باشند.