Motion Detection یا حسگر حرکتی در دوربینهای مداربسته به چه معناست؟

تشخیص حرکت یکی از قابلیتهای رایج در سیستمهای مداربسته است. در این مکانیزم پردازنده شما در هر لحظه یک فریم را با فریم های قبل و بعد آن مقایسه می کند و از طریق تشخیص میزان تغییرات در تصاویر متوالی حرکت را شناسایی می کند. این بدین معناست که اگر تغییر نور ناگهایی در تصویر داشته باشید نیز این تغییرات به عنوان حرکت شناسایی خواهد شد.

این عملکرد، کاربردهای مفیدی خواهد داشت بعنوان مثال میتوان سیستم دوربین مداربسته را به گونه ای تنظیم کرد که که به محض تشخیص حرکت در تصویر شروع به ضبط کردن کند. این قابلیت طول زمان ضبط و حجم فایل های ضبط شده را به شدت کاهش می دهد. 

حساسیت حسگر حرکتی قابل تغییر است .همچنین منطقه حساس تصویر نیز قابل تعریف می باشد. که به شما امکان میدهد به محض شناسایی حرکت در تصویر عملکرد مناسبی نسبت به آن داشته باشید.

این حساسیت را باید نسبت به شرایط و محیط تعریف کرد. زیرا :

اگر حساسیت را بیش از حد زیاد کنید حسگر حرکتی حتی با رد شدن یک مگس از جلوی لنز دوربین نیز عمل میکند! و یا اگر ساعتی در مقابل دوربین باشد دستگاه شما مدام ظبط میکند.

و چنانچه برعکس عمل کنید اگر شخصی خیلی آرام از جلوی دوربین رد شود تشخیص داده نخواهد شد.

از motion Detection میتوان بعنوان رابط دزدگیر نیز استفاده کرد تا به محض تشخیص حرکت در تصویر، آلارم دزدگیر را نیز فعال کند.

البته بدلیل اینکه این مکانیزم هرگونه تغییر نور و رنگ را نیز حرکت محسوب میکند  ممکن است هر از گاهی  آژیر شما بی مورد به صدا در آید.