قفل دستگیره کارتی

CONFIDENT 6000BP-DI

قابلیت تعریف 200 عدد کارت بدون تماس یا تگ جا سوئیچی

 

باطری: تعداد 4 عدد باطری سایز AA

عمر باطری: در حالت نرمال حدود 10 ماه که بسته به میزان استفاده و شرایط محیطی  تغییر می کند.

هشدار ولتاژ پایین: هنگامیکه ولتاژ تغذیه از 4.5V کمتر شود، هنگام باز کردن دستکاه آلارم می دهد، پس از این حالت قفل حداقل 50 باردیگر عمل خواهد کرد تا باطری کاملا خالی شود.

مصرف استاتیک: 12 میکرو آمپر

مصرف دینامیک: 200 میلی آمپر

زمان بازماندن: قفل 7 ثانیه پس از باز شدن بطور خدوکار بسته می شود.

باز کردن اضطراری: این قفل دارای کلید مکانیکی می باشد که در مواقع اضطراری می توان از آن استفاده کرد.

امکان تعریف حالت باز دائم برای مواقع خاص

 

 قابلیت تعریف  200 عدد تگ جاسوئیچی

 

یا کارت 125k بدون تماس rfid

 

 

این قفل قابل نصب بر روی درب با ضخامت بین 28mm  و 55mm می باشد و اگر روی سطح درب طرح دکوری وجود داشته باشد فاصله بین لبه طرح دکوری تا لبه درب باید حداقل 120mm باشد.

 انوع کارتها:

  • کارت مادر: جهت تعریف کارتهای کلید استفاده می شود. هر قفل تنها می تواند یک کارت مادر داشته باشد.
  • کارت کلید میزبان: این کارت حتی اگر قفل از داخل چفت شده باشد، قفل را باز خواهد کرد.
  • کارت کلید مهمان: این کارت اگر درب از داخل چفت نشده باشد، درب را باز خواهد کرد، در غیر اینصورت LED آبی و قرمز بطور متوالی روشن و خاموش می شود.

برای هر قفل می توان حداکثر 200 کارت کلید تعریف کرد.

 

ایجاد کارت مادر: بعد از اتصال باطری برای اولین بار، دستگاه اولین کارت که جلوی قفل گرفته شود را بعنوان کارت مادر ثبت خواهد کرد. هر قفل تنها می تواند یک کارت مادر داشته باشد. جهت پاک کردن و جایگزن کردن کارت مادر جدید پیچهای پشت قفل را باز کرده، در حالتیکه باطری به دستگاه وصل است کلید فشاری روی برد اصلی دستگاه را فشار دهید و همزمان کارتی را که می خواهید بعنوان کارت مادر معرفی کنید جلوی قفل بگیرید. بعد از یک صدای تیک LED شروع به چشمک زدن می کند و کارت مادر تعریف شده است.

 

ایجاد کارت کلید:

  • ایجاد کارت کلید میزبان: کلید چفت را از داخل در حالت چفت قرار دهید، کارت مادر را جلوی قفل بگیرید ، بعد از یک صدای تیک کوتاه و چشمک زدن LED ، کارتی را که می خواهید بعنوان کارت میزبان معرفی کنید جلوی قفل بگیرید، بعد از یک تیک کوتاه کارت معرفی خواهد شد. توجه داشته باشید تا زمانیکه LED چشمک می زند می توانید کارتهای میزبان بعدی را نیز معرفی کنید.

 

  • ایجاد کارت کلید مهمان: کلید چفت را از داخل در حالت باز قرار دهید، کارت مادر را جلوی قفل بگیرید ، بعد از یک صدای تیک کوتاه و چشمک زدن LED ، کارتی را که می خواهید بعنوان کارت مهمان معرفی کنید جلوی قفل بگیرید، بعد از یک تیک کوتاه کارت معرفی خواهد شد. توجه داشته باشید تا زمانیکه LED چشمک می زند می توانید کارتهای مهمان بعدی را نیز معرفی کنید.

حذف کارت کلید:

  • حذف یک کارت کلید: کارت مادر را جلوی قفل بگیرید ، بعد از یک صدای تیک کوتاه و چشمک زدن LED ، کارت کلیدی را که می خواهید حذف شود جلوی قفل بگیرید، بعد از یک تیک بلند کارت کلید حذف خواهد شد.
  • حذف کلیه کارتهای کلید: کارت مادر را 3 بار متوالی جلوی قفل بگیرید، بعد از شنیدن تیک بلند کلیه کارتهای کلید از قفل پاک شده اند.

 

باز کردن درب:

     کارت کلید را جلوی قفل بگیرید بعد از یک تیک و چشمک زدن LED دستگیره درگیر شده و می توانید درب را باز کنید، بعد از حدودا 7 ثانیه دستگیره     مجددا خلاص می شود.

توجه: اگر درب از داخل چفت شده باشد، کارت کلید مهمان درب را باز نخواهد کرد و LED چند بار بطور متناوب قرمز و آبی خواهد شد.

 

    اگر کارت متفرقه جلوی دستگاه گرفته شود LED  قرمز روشن و خاموش می شود و 5 بوق اخطار کوتاه شنیده می شود.

    اگر ولتاژ باطری کم باشد وقتی کارت را جلوی قفل بگیرید، صدای 2 بوق اخطار طولانی شنیده می شود.

    کارت باز دائم:  با استفاده از این کارت می توان قفل را در حالت باز دائم قرار داد.

  • نحوه تعریف: کارت مادر را جلوی قفل بگیرید ، بعد از یک صدای تیک کوتاه و چشمک زدن LED ، دستگیره داخلی را بپیچانید سپس کارتی را که می خواهید بعنوان کارت باز دائم معرفی کنید جلوی قفل بگیرید، بعد از یک تیک کوتاه کارت معرفی خواهد شد. توجه داشته باشید تا زمانیکه LED چشمک می زند می توانید کارتهای باز دائم بعدی را نیز معرفی کنید.
  • اگر می خواهید قفل در حالت باز دائم قرار گیرد، دستگیره داخلی را بپیچانید و در همین حالت کارت باز دائم را جلوی قفل بگیرید. دستگیره بیرون تازمانیکه مجددا کارت باز دائم را جلوی قفل بگیرید درگیر بوده و قفل باز خواهد بود.