پدال اعلام سرقت P4

دارای رله 250V AC / 15A

  خروجی NO ، NC

20.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید