ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@ تماس  با ادمین سایت از طریق تلگرام: myseller@ 

قفل دستگیره کارتی

CONFIDENT 6000BP-DI

قابلیت تعریف 200 عدد کارت بدون تماس یا تگ جا سوئیچی

600.000 تومان

قفل دستگیره کارتی

HUNE 929SS-DI

قابلیت تعریف 200 عدد کارت بدون تماس یا تگ جا سوئیچی

690.000 تومان

 

 کنترل تردد اثر انگشت و کارتZK-F11

ظرفیت اثر انگشت: 1500

ظرفیت کارت: 10000

 

 کنترل تردد کارت و کد CF-860

ظرفیت کارت: 30000

ظرفیت ثبت رکورد: 50000