سیستم آنتن مرکزی چیست؟

جهت تقویت و ارسال تصاویر تلویزیون ، ماهواره و دوربین مدار بسته روی چندین گیرنده تلویزیونی به مجموعه تجهیزاتی نیاز داریم که به آن تجهیزات سیستم آنتن مرکزی گفته می شود.

ورودیهای سیستم آنتن مرکزی:

ورودی سیستم آنتن مرکزی جهت تصاویر تلویزیونی و ماهواره ای ، آنتن می باشد.

ورودی سیستم آنتن مرکزی جهت تصاویر ویدئویی مثل دوربین مداربسته، مدولاتور (مبدل تصاویر ویدئو به فرکانس رادیویی) می باشد.

تقویت سیگنال:

جهت تقویت سیگنال سیستم آنتن مرکزی از تقویت کننده )آمپلیفایر) استفاده می شود.

انتقال سیگنال:

جهت انتقال سیگنال سیستم آنتن مرکزی ازانواع کابل آنتن یا کابل کواکسیال جهت انتفال سیگنال تقویت شده به گیرنده ها استفاده می شود.

تقسیم سیگنال:

جهت تقسیم سیگنال سیستم آنتن مرکزی در بین مسیر از تقسیم کننده های عبوری (tap-off) و جهت تقسیم سیگنال در پایان مسیر از تقسیم کننده های انشعابی (splitter) استفاده می شود. در ماهواره مرکزی جهت تقسیم سیگنال تقویت شده بین گیرنده ها از سوئیچر استفاده می شود.