کابل آنتن آنکارو

مارک ANKARO

قیمت مصرف کننده: متری 1900 تومان

قیمت همکار: https://t.me/cctvsell

نوع کابل: کواکسیال

مغزی: مس

شیلد: مس

متراژ: قرقره 500 متری

کارتن: 1 قرقره

کشور سازنده: آلمان