بردAHD

Sony IMX323 + Fuhan 8536E V30

2 مگاپیکسل

دارای منوی OSD

برد AHD

Sony IMX323 + Nextchip NVP2441H

2 مگاپیکسل

دارای منوی OSD

برد AHD

2235+XM320

2 مگاپیکسل

 

 

برد AHD

SONY IMX326+8538

5 مگاپیکسل

دارای UTC

 

 

برد آنالوگ

SONY Effio-e

700TVL 1/3" SONY Effio-e PCB board

SONY ICX811AK + Effio-E  4140

 UTC OSD , D-WDR

15.000 تومان

 

برد آنالوگ 800TVL

PixelPlus 1099

800TVL 1/3" PixelPlus PC1099K PCB board

10.000 تومان