ویدئو بالون مدل UTP 202A

ارسال تصویر روی کابل CAT5

کاهش هزینه کابل

ارسال تصویر رنگی تا 400 متر

به حداقل رسیدن مقدار نویز

حذف هزینه BNC در پروژه

قیمت: 5000 تومان