سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 8

حداکثر وزن درب: 800 کیلوگرم