سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 15

حداکثر وزن درب: 1500 کیلوگرم