سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 20

حداکثر وزن درب: 2000 کیلوگرم