SELUCK مدل ST4

دارای  4 زون با سیم

 بدون تلفن کننده

155.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

 SELUCK مدل ST100

دارای  4 زون با سیم

تلفن کننده 20 حافظه

240.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

 FIREWALL مدل F6

داراي زون باسیم و بیسیم

 بدون تلفن کننده 

250.000 تومان

جهت قیمت همکاری تماس بگیرید 

 FIREWALL مدل F7

 دارای زون باسیم وبیسیم 

تلفن کننده 20 حافظه

355.000 تومان

جهت قیمت همکاری تماس بگیرید

Pyronix KX15ed

زاویه دید: 85 درجه

برد: 15متر

ارتفاع نصب: 2.4 متر

جهت چک کردن موجودی نماس بگیرید

چشم FUTAL

زاویه دید 105 درجه

برد 15 متر

25.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

چشم GL 10

زاویه دید 105 درجه

برد 15 متر

 

 

باطری CGB 12V 7.5AH

سال تولید: 2015

30.000 تومان

باطری CGB 12V 4.5AH

سال تولید: 2015

25.000 تومان

پدال اعلام سرقت P4

دارای رله 250V AC / 15A

  خروجی NO ، NC

20.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

 

مگنت SPS 

جهت دزدگیر اماکن

  تعداد محدود

10.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید