Pyronix KX15ed

زاویه دید: 85 درجه

برد: 15متر

ارتفاع نصب: 2.4 متر

جهت چک کردن موجودی نماس بگیرید

چشم FUTAL

زاویه دید 105 درجه

برد 15 متر

25.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

چشم GL 10

زاویه دید 105 درجه

برد 15 متر